Activiteiten 4+, Brainbubbels

[:nl]Filosoferen[:en]Filosophers[:]

[:nl]

Gesprekken met je kind

In deze wereld waar iedereen vaak dingen aanneemt zoals ze zijn, vind ik het belangrijk dat je kinderen uitdaagt verder te denken. Dat doe ik graag door vragen te stellen die geen vast antwoord hebben. Als je het goed bekijkt is dat dan eigenlijk een hele simpele vorm van filosoferen. Open vragen stellen en dan samen bedenken, hoe dat nou eigenlijk zit.

Vragen zoals, waarom mag een meisje wel een haarspeld in en een jongen niet. Ja, waarom is dat eigenlijk zo, wie bepaald dat. De kinderen zeggen dan, omdat het er raar uitziet. Nou, daar heb je al de volgende vraag, wie zegt dat het er raar uitziet? Wie bepaald, wat raar is en wat niet?

Stel ze, die vragen, laat kinderen zelf antwoorden erop bedenken, laat ze verder denken dan het alledaagse “dat is gewoon zo”. Alle open vragen zijn hier goed voor, alles waar geen goed of slecht antwoord voor bestaat daagt uit tot verder denken dan je neus lang is!

Update:

Er zijn inmiddels heel wat boeken te koop over filosoferen met kinderen. Boeken met ideen over het hoe en wat, boeken met vragen die je kunt stellen, boeken met werkvormen, voor als je in de groep het filosoferen wilt uitproberen. Kijk maar eens online en laat je inspireren.

Ik zelf heb het boek “Kriebels in je hersens” van Nanda Bodegraven gekregen om mee te werken. Daar staan een aantal vragen in die ik ook al gesteld heb op de groep in de BSO. Die voerden tot heel interessante gesprekken waar ik erg van genoot.

Vragen zoals:

“Heb jij wel eens haast?”

“Kunnen haaien ook lief zijn?”

“Is wachten leuk?”

“Wat is het allerstoutst wat je kan doen?”

Uitproberen en genieten![:en]

Talking to your kids
In this world where people often accept things the way they are, without wondering, I think it is important to make kids wonder every now and than. I love doing that by asking them questions that don´t have a fitted answer. In some way that is a very simple form of filosophy. Asking open questions and thinking about the answer together, wondering together.
Questions like, why it is that girls are allowed to wear hair pins and boys are not. Why is that? Who makes that rule up? The kids will say “because it looks weird when boys do”. Well, that makes the next question, who says it looks weird? Who says, what weird is?
Ask them, those questions, let kids make their own answers, let them think beyond the common believes. All open questions are good for this kind of conversations with kids, everything that has no good or bad answer. Challenge them to move their cultivated borders a little!

[:]

Tagged , ,

About Katja Birkenstock

Ik ben moeder van twee fantastische dochters, vrouw van een hele creatieve man en leidster bij de naschoolse opvang. Verder vind ik veel dingen leuk, zoals nieuwe talen leren, goede boeken lezen, creatieve ideeën uitproberen, andere mensen op creatieve ideeën brengen, reizen, fotograferen en mediteren.
View all posts by Katja Birkenstock →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.